skip to Main Content

Naar aanleiding van de Week van het Hartritme, organiseert de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) samen met FibriCheck een nationale actie voor hartritmemonitoring op afstand voor 10.000 mensen die risico lopen.

Overtuigd van de meerwaarde van digitale tools als FibriCheck, lanceert BeHRA een nationale sensibiliseringscampagne waarbij 10.000 mensen met een verhoogde CHA2DS2-VASc score een week lang gratis de FibriCheck-app kunnen gebruiken. Zo kunnen ze regelmatig hun hartritme controleren en de mogelijke gevaren vermijden van niet-gediagnosticeerde voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis die het risico op trombose of beroerte vervijfvoudigt.

“In 12 jaar tijd hebben we meer dan 100.000 Belgen in staat gesteld hun hartslag in het ziekenhuis te controleren tijdens de Week van het Hartritme. Dit jaar heeft de gezondheidscrisis ons ertoe aangezet onszelf opnieuw uit te vinden: de Belgen zullen nog steeds hun hartslag kunnen controleren, maar deze keer van op afstand”, zegt dokter Johan Vijgen, cardioloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en ondervoorzitter van BeHRA.

Impact van COVID-19

Het is nu iets meer dan een jaar geleden sinds Covid-19 ons dagelijks leven on hold heeft gezet. Nu er eindelijk licht is aan het eind van de tunnel, is het ook het ideale moment om de balans op te maken. En wat zien we dan? Dat er naast de rechtstreekse slachtoffers van de Covid-19 pandemie, ook heel wat mensen onrechtstreeks getroffen zijn.

Zo was er vorig jaar een duidelijke afname van het aantal mensen die naar de dokter gingen, waardoor hartritmestoornissen minder snel konden worden vastgesteld.

“We stellen een aanzienlijke daling vast van het aantal raadplegingen in de cardiologie, wat enerzijds wordt toegeschreven aan de angst om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan en door het virus te worden besmet, en anderzijds aan de vele medische onderzoeken en raadplegingen die door zorgverleners worden uitgesteld wegens een gebrek aan beschikbaarheid,” verklaart dokter Ivan Blankoff, cardioloog in het Universitair Ziekenhuis van Charleroi en voorzitter van BeHRA.

Het belang van eHealth applicaties als FibriCheck

Het is natuurlijk altijd een goed idee om je hartritme op te volgen, maar binnen de context van de pandemie werd het belang van een eHealth tool als FibriCheck nog duidelijker. Zo spoort de app niet enkel voorkamerfibrillatie op, het maakt het voor huisartsen en cardiologen ook mogelijk risicopatiënten vanop afstand op te volgen zonder dat daarvoor telkens een controle nodig is.

“Met FibriCheck zijn we al enkele jaren pionier op het digitale gezondheidsvlak. We waren er vroeg bij om onze oplossing af te stemmen op de noden van de medische wereld. Dit werd alleen maar bevestigd tijdens de COVID-crisis waar we via het TeleCheck-AF programma heel snel hebben kunnen opschalen over heel Europa om zo zorg op afstand mogelijk te maken”, zegt Lars Grieten, CEO van FibriCheck. “Dankzij het leiderschap van de BeHRA kunnen we nu ook inspelen met onze oplossing op grote schaal om de ongekende gevaren van hartritmestoornissen tijdens de uitgestelde zorg in de COVID-crisis in kaart te brengen. We hopen dat we met deze campagne voldoende kunnen sensibiliseren en zo de mensen helpen die zich er niet van bewust zijn dat ze een verhoogd risico lopen”.

Over de Week van het Hartritme

Voor meer informatie kan je terecht op www.mijnhartritme.be en op de Facebook-pagina van de actie.

Over BeHRA

De BeHRA werd opgericht in 1980 en is een werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie, waarin cardiologen gespecialiseerd in hartritmestoornissen samen zijn gebracht.

De belangrijkste missie van de vereniging is om de zorg voor patiënten met hartziekten te verbeteren door wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren voor cardiologen, opleidingscursussen voor artsen en personeel in de gezondheidszorg, en bewustmakingscampagnes voor het grote publiek. Naast de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek gebruikt de BeHRA haar expertise om een betere gezondheidszorg te bevorderen in samenwerking met de autoriteiten.

Surf naar www.behra.eu voor meer info over deze campagne.
Created on juni 2nd, 2021 at 06:48 am

Last updated on augustus 3rd, 2023 at 04:07 pm

Back To Top
Zoeken