skip to Main Content

De nieuwe bloeddrukfunctie van FibriCheck

We werken constant aan innovatie en nieuwe functies om onze gebruikers te helpen hun hartgezondheid nog beter op te volgen van thuis uit. Om waardevolle aanvullende informatie over de gezondheid van het hart te kunnen bieden, hebben we een bloeddrukfunctie in FibriCheck opgenomen. Deze nieuwe functie stelt gebruikers in staat hun bloeddrukresultaten te loggen. Dit levert extra inzichten in verband met de hartgezondheid op voor zowel de gebruikers zelf als voor zorgverleners.

Waarom voegen we bloeddrukinzichten toe aan FibriCheck?

Voorkamerfibrillatie veroorzaakt 20-30% van alle ischemische beroertes en 10% van alle cryptogene beroertes, maar het is zelden de enige onderliggende risicofactor. Een studie van Nabauer et al. wees uit dat slechts 12,4% van de patiënten met een beroerte alleen aan voorkamerfibrillatie leed. Dit betekent dat 87,6% andere onderliggende risicofactoren had die bijdroegen aan het optreden van de beroerte.

Bij 69,2% van de patiënten was arteriële hypertensie een van die onderliggende risicofactoren. Dit laat zien hoe belangrijk het verband is tussen voorkamerfibrillatie, hypertensie en een beroerte. Gezien deze belangrijke link wordt hypertensie bij patiënten met voorkamerfibrillatie nauwlettend opgevolgd om de kans op een beroerte te beperken. 

Op basis van feedback en in samenwerking met cardiologen hebben we de bloeddrukfunctie toegevoegd om extra inzicht in de hartgezondheid te bieden. Door bloeddrukresultaten aan onze app toe te voegen, kunnen zorgverleners die FibriCheck gebruiken om de hartslag en het hartritme van hun patiënten op te volgen, nu aanvullende bloeddrukgegevens ontvangen die bijdragen aan een holistisch beeld van de gezondheidsstatus van de patiënt en het beheer van deze belangrijke risicofactor ondersteunen. De combinatie van waardevolle gegevens leidt uiteindelijk tot beter geïnformeerde besluitvorming.

Deze functie kan ook waardevol zijn voor zorgverleners die de bloeddruk van hun patiënten moeten opvolgen. In combinatie met onze technologie die de hartslag en het hartritme meet, kunnen hartritmestoornissen vroegtijdig worden opgespoord.

Hoe werkt het?

Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers hun bloeddrukwaarden in onze app invoeren. Dit stelt ons in staat de volgende informatie vast te leggen: 

  • Systolische en diastolische waarden
  • Datum en tijdstip van de meting 
  • Foto’s van de bloeddrukmeter (optioneel)
  • Aanvullende opmerkingen van de gebruiker over de meetresultaten (optioneel)
  • Door de gebruiker ervaren symptomen en de ernst ervan

Naast de mogelijkheid om hun bloeddrukresultaten in te voeren, bieden we gebruikers toegang tot voorlichtingsmateriaal over het belang van normale bloeddrukwaarden. Om het inzicht van de gebruikers in hun bloeddruk verder te verbeteren, kunnen zij ook de classificatie van hun bloeddrukwaarden zien in overeenstemming met de ESC-richtlijnen.

De gegevens van deze nieuwe functie zullen beschikbaar zijn op de FibriCheck portal. Als een patiënt de eigen bloeddrukwaarden heeft ingevoerd, kan de zorgverlener deze gegevens op dezelfde manier bekijken als de hartritmemetingen. De bloeddrukresultaten worden ook verwerkt in de patiëntenrapporten.

Als je deze functie wilt gebruiken, kun je toegang aanvragen door een e-mail te sturen naar support@fibricheck.com.

Referenties:

  1. Hindricks G. Tatjana P, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC (2020) https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612
  2. Nabauer M, Gerth A, Limbourg T, Schneider S, Oeff M, Kirchhof P, et al. The registry of the German competence NETwork on atrial fibrillation: patient characteristics and initial management. Europace. (2009) 11:423–34. doi: 10.1093/europace/eun369
  3. Bryan Williams and others, 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH), European Heart Journal, Volume 39, Issue 33, 01 September 2018, Pages 3021–3104, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339Created on september 18th, 2023 at 11:36 am

Last updated on oktober 13th, 2023 at 01:53 pm

Back To Top
Zoeken